Rutiinit

Sisällysluettelo


Päivän päätös / Myynninpäivitys

Seuraavalla komennolla saa ajastettua esimerkiksi offline-kantojen päivityksen tiettyyn kellonaikaan.

REM Lisätään käyttäjä Ajastus
NET USER Ajastus ajastuspw /add /expires:never

REM Lisätään ko käyttäjä Administrators -ryhmään
NET LOCALGROUP Administrators Ajastus /add

REM Lisätään ajastus
SCHTASKS /Create /RU Ajastus /RP ajastuspw /SC DAILY /ST 04:50:00 /TN Offlineupdate /TR C:\WINSKJ\OFFLINEUPDATE.CMD

Voit testata ajastuksen toimivuuden (lähinnä käyttäjätunnuksen toimivuuden esim verkkoympäristössä):

SCHTASKS /Run /TN Offlineupdate

Nolla.bat

@echo off
C:
CD\WINSKJ
START /WAIT WINPAIV RAVINTOLA /ILTA-AJO /MYYNTIAIKA /AIKA:04:30
WINSKJ RAVINTOLA /kt:kassa /RAPORTTIJONO=ILTA "/aja:Tiedosto&Lopeta"

Luokka__Tekninen palvelu