Ajastukset

Sisällysluettelo

Windows-ympäristössä on muutamia tapoja hoitaa tehtävien ajastaminen.

Pycron

Scheduled tasks

  • Tehtävän nimi: SKJAjastus1
  • Käyttäjätunnus: SKJUser (windows-käyttäjä)
  • Suoritusaika: 01:00 yöllä
  • Suoritetaan päivittäin

Ajastuksen luonti:
schtasks.exe /create /tn SKJAjastus1 /tr c:\winskj\ajastuskomentojono.cmd /sc DAILY /ru SKJUser /rp /st 01:00:00

Ajastuksen testaus:
schtasks.exe /run /tn SKJAjastus1

Ajastuksen poisto
schtasks.exe /delete /tn SKJAjastus1 /f

AT