Kassan toiminnot

Sisällysluettelo

% - ALE

Prosenttialennus, annetaan joko rivistä tai välisummasta.

Parametrit
 • Prosentti
 • Kampanjatunnus
 • Välisumma-ale - kanta-asiakkaan aleenus% bonustaulukosta
  • Ei käytössä
  • Kuitin arvon mukaan
  • Alennuskelpoisesta summasta


00

Tuplanolla-näppäin näppäintä kerran painamalla saat siis saman tuloksen kuin painamalla nolla-näppäintä kahdesti.

A-HINTA

Tuotteen á-hinta, annetaan näppäilemällä summa ja tämä toiminto tai vaihtoehtoisesti painamalla tämä toiminto ja syöttödialogi aukeaa

Parametrit
 • Verollinen
 • Veroton


A-NETTO-HINTA

Tuotteen á-nettohinta, muuttaa hinnan antamalla alennusta.

AHINTA-ALE

 Antaa euromääräisen alennuksen á-hinnasta

Parametrit
 • Kampanjatunnus


AIKAVELOITUS

Aikaveloitus-toiminto, käytetään ns. biljardipöytäsovelluksen yhteydessä (Aikaveloitus)

Parametrit
 • Tarkkuus(yksiköissä)


ALE (SUMMA)

Antaa euromääräisen alennuksen tuoterivin yhteissummasta

Parametrit
 • Alen arvo
 • Kampanjatunnus
 • Bonushyvitys


ALE-VÄLISUMMA

Antaa euromääräisen alennuksen välisummasta

Parametrit
 • Tyyppi ( % tai € )
 • Arvo


ALVPALAUTUS (MATKUSTAJA)

ALV-palautus matkustajamyyntiä varten (Matkailijamyynti)

ARPAVOITTO

Arpavoittojen ulosmaksu ( Veikkaus )


ARVOLASKURI

Arvolaskuri näyttää näytöllä/tulostaa päättämättömän kuitin myyntierottelun joko Seurantaryhmän, Tuoteryhmän, Pääryhmän tai - Verokannan mukaan eriteltyinä

Parametrit
 • Seurantaryhmät
 • Pääryhmät
 • Tuoteryhmät
 • Verokannat


ASIAKASHAKU

Hakee asiakkaan asiakasnumeron tai korttinumeron perusteella. Käytetään usein mg-raitaluvun alkumerkkinä.

Parametrit
 • Hakuperuste
  • Nimi
  • Nro
  • Tunnus
  • Postitmp
  • Monihaku


ASIAKASNUMERO

Hakee asiakkaan asiakasnumeron tai korttinumeron perusteella. Käytetään usein mg-raitaluvun alkumerkkinä.

Parametrit
 • Hakuperuste
  • Nro
  • Lisänro
  • Tunnus
  • Passinro
 • Merkit
  • Alkumerkki
  • LoppumerkkiASIAKASPÖYDÄN LOPETUS

Asiakkaan kirpputorimyynnin pöydän sulkeva (lopettava) toiminto. ( Kirpputoritoiminnot )

ASIAKASPÖYDÄN SALDO

Asiakkaan kirpputorimyynnin pöytäkohtaisen saldon näyttävä toiminto. ( Kirpputoritoiminnot )

ASIAKKAAN OSTOHISTORIA

Hakee asiakkaan ostohistorian keskuspalvelimelta

ASIAKKAAN TIEDOT

 Näyttää valitun asiakkaan asiakastiedot (sama kuin WinSKJ - Ylläpito - Asiakkaat)

AVOIN KIRPPISMYYNTI

Kirpputorituotteen myyvä toiminto. ( Kirpputoritoiminnot )

BONUSKYSELY

Hakee asiakkaan bonustiedot keskuspalvelimelta

BONUSREKISTERÖINTI

Rekisteröi asiakkaan S-bonukset

CARAVAN KWH-MUISTI

Sähkönkulutuksen kirjausnäkymä. ( Caravan-toiminnot )

CARAVAN-KIRJAUS SISÄÄN

Avaa SF-Caravan asiakkaan sisäänkirjausnäkymän. ( Caravan-toiminnot )

CARAVAN-KIRJAUS ULOS

Avaa SF-Caravan asiakkaan uloskirjausnäkymän. ( Caravan-toiminnot )

CARAVAN-KORTTI

Lukee SF-Caravan kortista asiakkaan tiedot ja niiden perusteella, joko valitsee asiakkaan kassaan tai esitäyttää uuden asiakkaan tiedot kortin tietojen perusteella. ( Caravan-toiminnot )

EI TOIMINTOA

Ei toimintoa -painike (voidaan käyttää esim kassanäytön visuaalisten komponenttien teossa)

EI-KERRYTTÄVÄ TUOTE

Ei kerrytä asiakkaan keräilykorttia tietystä tuotteesta

FIFONÄYTTÖ

FIFO (First In - First Out) -näyttö pikaruokaratkaisuja varten

HENKILÖMÄÄRITYS

Ravintolan pöytämyynnissä pöydässä istuvien henkilöiden lukumäärän syöttö. Tulostuu kuittiin.

HINTAKYSELY

Tekee tuotteesta hintakyselyn (painetaan ko toiminto ja luetaan tuote, ei kerrytä myyntejä eikä rivikorjauksia). Tuo näyttöön 'RIVIN TIEDOT' toiminnon alaisen dialogin.

HINTAMUUTOS

Tekee tuotteelle hintamuutoksen tuoterekisteriin sekä kassan riville. Huom! Muuttaa hintatason 1 hinnan riippumatta kassan hintatasosta.

HINTATASO

Muuttaa käytettävää hintatasoa

Parametrit

 • Hinta 1 - 9
 • Käytä ensisijaisesti tuotteen alv2-veronkantaa.


INVENTOINTI

Käynnistää inventointitilan kassassa

JÄLKIKUITIN TULOSTUS

Tulostaa viimeisimmästä kuitista jälkikuitin / kuittikopion


KAAVAKETULOSTUS

Muodostaa ja tulostaa nykyiselle tuoteriville (vaihtolaitteen) luovutusilmoitusraportin tai ostoluparaportin, riippuen rivin tyypistä.

KANSALLISUUS

Kysyy (asiakkaan) kansallisuuden ja muodostaa kansallisuusrivin kuitille

Parametrit
 • Ei Oletusta
 • Oletus [tiputusvalikko]


KASSAANMAKSU

Tekee kassaanmaksun (rahan pano kassaan), voidaan tehdä joko 'avoimena' tai 'tilitettynä'. Tilitettynä kysyy halutut tiedot jokaisen - kassaanmaksun yhteydessä.

Parametrit
 • Kassaanmaksut 1-6
 • Tiliöidään (Kyllä / Ei)
  • Tiliöitävät tiedot
  • Käytä vain oletusarvoja (tietoja ei kysytä)(Kyllä / Ei)
 • Oletussumma(Kyllä / Ei)
  • Arvo


KASSAANMAKSUVALIKKO

Kysyy kassaanmaksutyypin ennen kassaanmaksun tekoa

Parametrit
 • Esivalitut tyypit - Kassaanmaksut 1-6


KASSAVAAKA

Hakee tuotteen painon kassavaa'alta (Vaakaliittymät)

KATE 0%

Muuttaa käsiteltävän rivin ostohinnan vastaamaan myyntihintaa, rivin voit tarkastaa rivintiedot-toiminnolla.

KAUPAN HAKU

Hakee tallennetun kaupan.


Parametrit
 • Hakuperuste
  • Kaikkien kassojen tositteet
  • Vain nykyisen kassan tositteet


KAUPAN TALLETUS

Tallettaa kaupan (ns kuittiparkki)

Parametrit
 • Varastosaldon käyttäminen tallennuksessa
  • Vähentää saldoa (oletus)
  • Lisää varattua
  • Ei vaikuta


KEITTIÖVIESTI

Lähettää vapaan tai esimääritellyn viestin keittiökirjoittimelle.

Parametrit
 • Ei viestiä (Kyllä / Ei)
  • Viesti (Valintalista)
 • Viestin syöttö suoraan


KIRJAIN/NUMERO

Lähettää yhden kirjaimen / numeron

KIRPPIS PROVISIO

Kysyy (tai lukee) kirppisprovision ja asettaa sen tuotteelle.

KOKONAISKATE

Näyttää (päättämättömän) kuitin kokonaiskatteen erillisessä dialogissa

KORJAUS-RIVI POISTO

Tyhjentää annetun syötetekstin. Jos syöte on tyhjä poistaa nykyisen tositerivin

POISTO

Poistaa viimeisen tai valitun rivin

KORJAUSMERKKI

Poistaa yhden (syötetyn) merkin

KORTIN LUOVUTUS

Sisäisen maksukortin luovutustoiminto (Unicom)

Parametrit
 • Asiakkaan kuittitiedosto
 • Yrityksen kuittitiedosto


KUITIN MITÄTÖINTI

Mitätöi (päättämättömän) kuitin

KUITIN PALAUTUS

Tekee kuitin palautuksen viimeisimmälle päätetylle kuitille

KUITITON MP

Kuititon maksupäätesovellus

KUITTI PÄÄLLE/POIS

Aktivoi / deaktivoi kuitin tulostuksen

Parametrit
 • Vaihda
 • Vain päälle
 • Vain pois päältä


LAATIKKO AUKI

Avaa kassalaatikon

LAHJAKORTTI SALDOKYSELY

Keskitetynlahjakortin saldon tarkastaminen

LAHJAKORTTI SALDON LATAUS

Keskitetynlahjakortti saldon lataaminen kortille

Parametrit
 • Kassaanmaksut 1 - 6
 • Oletussumma (Kyllä / Ei)
  • Arvo


LAHJAKORTTI SALDON PURKU

Parametrit
 • Ulosmaksut 1 - 8
 • Oletussumma (Kyllä / Ei)
  • Arvo


LASKUN SUORITUS

Tekee suorituksen laskulle (käteisellä/kortilla)

LISUKE

Myy lisuketuotteen/tuotteita.

Parametrit

 • Avoin
 • Valittu(Valintalista)
 • Omat


LOMAKE

Lomake, jolla voidaan kerätä tarvittavat tiedot

Parametrit
 • Rivien lukumäärä 1-8
 • Rivit
  • Tekstirivi
   • Tekstin koko
   • Normaali / ISO / Korkea / Leveä
  • Alasvetovalikko
   • Hae valinnat kannasta
   • Muokkaa valintoja
  • Pvm
  • Pvm+Klo
  • Luku
  • 2 Lukua
  • Toim. aika (max)


LOPETUS

Lopettaa kassaohjelman

LUKIJAN ALKUMERKKI

Määrittää näppäimen, jonka viivakoodilukija lähettää ennen luettua koodia

LYYRA -KORTIN LATAUS

Lataus / Lyyra-kortti

Parametrit
 • Kassaanmaksut
 • Oletussumma
  • Arvo

LYYRA -KORTIN SALDOKYSELY

Saldokysely / Lyyra-kortti

LÄHETE

Tulostaa viimeisimmästä kuitista lähetteen (A4-kuitin, kpohjaXXXXX.rtm, XXXXX=kassanumero)

Parametrit
 • Tulostin
  • Käyttää oletusttulostinta
  • Tulostin-valintalista
 • Raporttipohja
 • Matkustajamyyntitosite
 • Sähköpostiin


MAKRO

Tekee määritellyn makron (monta toimintoa peräkkäin)

Parametrit
 • Pikatoiminnot (Yleisesti käytettyjä makropohjia)
 • Toiminnot (Tällä valitaan toiminto jota halutaan muokata)
 • Toiminnon-asetukset
  • Ei toimia
  • Maksutapa
  • ...


MAKSUKORTIN LATAUS

Lataa sisäiselle maksukortille (Unicom) rahaa

Parametrit
 • Kassaanmaksut 1-6
 • Tiliöidään
 • Oletussumma


MAKSUPÄÄTE

Käynnistää maksupäätemaksun

Parametrit
 • Pakotettu ei-emv maskupääte
 • Käytä 2 kassaa
 • Siru vai MG?
  • Kysy
  • Suoraan siru
  • Suoraan MG
 • Pakota Rahaxi
 • Lue vain viimeisin ura
 • Kysy CashBack summa


MAKSUTAPA

Tekee maksun tositteelle määritellyllä maksutavalla

Parametrit
 • Maksutapa
 • Summa
 • Maksutavan tiedot


MAKSUTAVAN KORJAUS

Tekee maksutavan korjauksen viimeisimmälle päätetylle kuitille

MAKSUTAVAT

Avaa maksutapavalikon (kaikki maksutavat)

MECSEL -KORTIN LATAUS

Lataus / Mecsel-kortti

Parametrit
 • Kassaanmaksu 1-6
 • Oletus summa
  • Arvo
 • Mecsel sarjaportti
  • Ensisijainen
  • Toissijainen


MECSEL -KORTIN SALDOKYSELY

Saldokysely / Mecsel-kortti

Parametrit
 • Mecsel sarjaportti
  • Ensisijainen
  • Toissijainen


MECSEL -KORTIN SALDON PURKU

Saldon purku / Mecsel-kortti

Parametrit
 • Ulosmaksut 1-8
 • Oletus summa
  • Arvo
 • Mecsel sarjaportti
  • Ensisijainen
  • Toissijainen


MERKKIJONO

Syöttää kassaan tietyn merkkijonon

MYYJÄ/TARJOILIJA

Vaihtaa myyjän / tarjoilijan

Parametrit
 • Ei oletusmyyjää / valittu myyjä
 • Merkit
  • Alkumerkki
  • Loppumerkki


MYYJÄN ULOSKIRJAUS

Kirjaa myyjän ulos (työaikaseuranta)

MYYJÄTILITYSNOLLAUS

Tekee myyjäkohtaisen tilityksen / tilitysnollauksen

Parametrit
 • Tulostuslaite
  • Näyttö
  • Kuittikirjoitin
  • Rap. kirjoitin
  • Kysy


MYYNTIERITTELY

Käytetään kirjanpitoliittymien kanssa. Toiminolla voidaan tuotemyynti tiliödä vapaasti.

Parametrit
 • Tiliöidään (Kyllä / Ei)
  • Tiliöitävät tiedot
  • Käytä vain oletusarvoja (tietoja ei kysytä)(Kyllä / Ei)
 • Oletussumma(Kyllä / Ei)
  • Arvo


MYYNTIKERÄILY NOUTO

Hakee Piccolinkillä kerätyn myynnin kassaan

MYYNTITILAUS NOUTO

Tekee myyntitilauksen noudon

MÄÄRÄ

Vaihtaa tuotteen määrää

Parametrit

 • Määrä


NETTO-HINTA

Antaa tuoteriville uuden hinnan (erotus alennukseksi)

OLEMATON TUOTE

Mahdollistaa paremman ostojen suunnittelun, kun puutetilanteet kirjataan järjestelmään

OSTOHINTA

Vaihtaa tuoterivin ostohintaa

OSTOLUPA

Asekaupan ostoluvan syöttö

Parametrit
 • Lomakkeen tyyppi
  • Tietojen syöttö
  • Haku ( + uuden perustaminen ) 


OSTOSKORI

Toiminto, jolla voidaan kerätä asiakkaalle tuotteita "ostoskoriin"

Parametrit

 • Ostoskori merkataan avoimeksiPALAUTUS

Tekee tuotepalautuksen (toiminnon jälkeinen tuote myydään negatiivisena)

PANEELI (LINKKI)

Siirtyminen Näppäinpaneelista toiselle

Parametrit
 • Paneeli
 • Linkki useaan paneeliin


PINS-KORTIN KÄSINSYÖTTÖ

Asiakkaan PINS-kortin käsin kirjaaminen

PLUSSA-KORTIN KÄSINSYÖTTÖ

Asiakkaan Plussa-kortin käsin kirjaaminen

SBONUS-KORTIN KÄSINSYÖTTÖ

Asiakkaan S-Bonus-kortin käsin kirjaaminen

PISTE (.)

Desimaalipiste

PÖYDÄN VÄLILASKU

Tulostaa pöydän välilaskun

Parametrit
 • Tulostaa kaikki pöydän paikat


PÖYTÄ

Määrittää (ravintola)pöydän

Parametrit
 • Pöydän numero
 • Pöytäpaikka
  • Pöytäpaikan numero
 • Vain nykyisen tarjoilijan pöydätPÖYTÄLASKUN JAKO

Avaa (ravintola)pöytäjaon

PÖYTÄPAIKKA

Määrittää (ravintola)pöytäpaikan

RAJAN OHITUS

Ohittaa esim asiakkaan tilin luottorajanRAPORTTI

Tulostaa raportin näytölle, kuittikirjoittimelle tai raporttitulostimelle. Oletusraportti voidaan määrätä, jos sitä ei määrätä ohjelma kysyy sen.

Parametrit
 • Ei oletusta
 • Avoimet pöydät
 • ...


RAPORTTIJONO

Toiminnolla voidaan tulostaa useita raportteja peräkkäin. Kassa ja myyjä voidaan myös rajata ja määrätä tulostin.

Parametrit
 • Raportit-valintalista
 • Kassat
  • Nykyinen
  • Kaikki
  • Listalta
 • Myyjät
  • Nykyinen
  • Kaikki
  • Listalta
RFID -ASIAKASKORTIN LUKU

Lukee RFID-asiakaskortin ja valitsee sen perusteella asiakkaan kassaan

RFID -KORTIN ALUSTUS

Alustaa RFID-kortin

Parametrit
 • Kassaanmaksut 1-6
 • Oletussumma
  • Arvo


RFID -KORTIN LATAUS

Tekee latauksen RFID-lahjakortille

Parametrit
 • Kassaanmaksut 1-6
 • Oletussumma
  • Arvo


RFID -KORTIN SALDON PURKU

Purkaa lahjakortin latauksen

Parametrit
 • Ulosmaksut 1-8
 • Oletus summa
  • ArvoRFID -KORTIN TIEDOT

Näyttää RFID-kortin tiedot (tyyppi/ladattu arvo)

RIVI ALAS

Siirtyy kuittinäkymässä rivin ylös

RIVI YLÖS

Siirtyy kuittinäkymässä rivin alas

RIVIN MYYJÄ

Vaihtaa viimeisimmän/valitun rivin myyjää

Parametrit
 • Ei oletusmyyjää / Myyjä valintalistastaRIVIN TIEDOT

Näyttää viimeisimmän/valitunn rivin tuotetiedot

SALDO SUORITUS

Tekee asiakastilille saldon suorituksen

Parametrit
 • Näppäimen kompensio -asetukset ovat käytössä (jos nämä asetukset eivät ole käytössä käytetään yleistä asetusta)
  • Kompensio-maksutapa
  • Kerroin
  • Laskutapa


SALDON KYSELY

Näyttää asiakastilin saldotilanteen

Parametrit
 • Näytetäänkö saldo asiakasnäytöllä
  • Ei (oletus)
  • Kyllä


SAMAAN PÖYTÄÄN

Keittiötulostus pysäytetään kunnes toimintoa painetaan uudestaan. Kassan yleisasetuksista voidaan valita tulostetaanko ne yhtenä - uittina vai omina.("Samaan pöytään toimininnon keittiötulosteet yhtenä"). Vaatii että käytetään keittiökirjoitin palvelinta.

SISÄÄNKIRJAUS

Kirjaa myyjän työaikaseurantaan

SIVU ALAS

Siirtyy kuittinäkymässä sivun ylös

SIVU YLÖS

Siirtyy kuittinäkymässä sivun alas

SLIP

Tulostaa edellisen kuitin SLIP tulostimelle.

Parametrit
 • Lähetepohja


SUORITA OHJELMA

Mahdollistaa ulkoisen sovelluksen käynnistämisen suoraan kassanäppäimellä

Parametrit
 • Suoritettava ohjelma parametreineen


TASARAHA-ALE

Antaa tasaraha-alennuksen kuitin päätteeksi (kuitin loppusumma 21,50, näppäillään 20 [TASARAHA-ALE], antaa alennusta 1,50 ja jyvittää alennuksen tuoteriveille)

TAX FREE SEKIN KOONTI

Global Blue / Koostaa useamman kuitin yhdeksi tax free sekiksi (Global Blue Tax Free sekki)

TAX FREE SEKKI

Global Blue / Muodostaa tax free sekin (Global Blue Tax Free sekki)

TEKSTIÄ JA TUOTEKOODI

Kysyy kuitille tulostuvan tekstin + myy määritellyn tuotteen

Parametrit
 • Teksti
 • Tuotekoodi


TEKSTIÄ KUITILLE

Kysyy kuitille/näytölle tulostuvan vapaan tekstin

Parametrit
 • Teksti
 • Tekstitulostetaan myös kuitille
 • Teksti tulostetaan ISOILLA kirjaimilla
 • Lisää tesksti kuitin alkuun
 • Käytä tekstiä tuotenimen vaihtoon


TILIN VÄLILASKU

Tulostaa valitun asiakkaan asiakastilin välilaskun (tapahtumat)

Parametrit
 • Tulostin
 • Jaksorajaus


TILITYS

Tulostaa kassatilityksen

Parametrit
 • Nollaus
 • Tulostuskohde


TOIMINTOLISTA

Antaa listauksena kaikki kassalle määritetyistä näppäintoiminnoista 

TOIMITUSMYYNTI

Aloittaa kassan tuotteiden toimitusmyynnin

TOSITESELAUS

Näyttää viimeisimmät tositteet (mahdollisuus kuitin palautuksiin / jälkikuitin tulostukseen / maksutavan korjaukseen)

TUOTEKOODI

Tuotekoodi (määritellään yleensä Enteriksi) / Kosketusnäytön tuotepikapainike.

Parametrit
 • Tuotekoodi
 • Ei oletustustuotekoodia (Kyllä / Ei)


TUOTENRO LEIKEPÖYDÄLLE

Kopioi valitun tuotteen tuotenumeron leikepöydälle

TUOTERYHMÄ

Myy tuotteen lisäten alkuun tuoteryhmän prefiksin

TUOTEVALIKKO

Näyttää valitun tai kaikki tuotevalikot

Parametrit
 • Valikko
 • Ei oletusta-valinta


TUOTTEEN HAKU

Tuotehaku

ULKOPUOLINEN LASKU

Ulkopuolisen laskun tiedot tositteelle luova toiminto. Ennen luontia kysyy käyttäjältä ko. tiedot

Parametrit
 • Kassaanmaksut 1-6
 • Tiliöidään (Kyllä / Ei)
  • Tiliöitävät tiedot
  • Käytä vain oletusarvoja (tietoja ei kysytä)(Kyllä / Ei)
 • Oletussumma(Kyllä / Ei)
  • Arvo


ULOSMAKSU

Tekee ulosmaksun (maksu kassasta)

Parametrit
 • Ulosmaksut 1-8
 • Tiliöidään (Kyllä / Ei)
  • Tiliöitävät tiedot
  • Käytä vain oletusarvoja (tietoja ei kysytä)(Kyllä / Ei)
 • Oletus summa
  • Arvo


ULOSMAKSUVALIKKO

Näyttää ulosmaksuvalikon (ulosmaksutyypit)

Parametrit
 • Ulosmaksut 1-8 - esivalinnat joilla voidaan rajata mitä ulosmaksutapoja näppäin tarjoaa


UUSI PÖYTÄSALDO

Päättää myynnin valittuun (ravintola)pöytään

VAIHTOLAITE VASTAANOTTO

Ottaa vastaan vaihtolaitteen (Vaihtolaitekäsittely)

Parametrit
 • Ase ( Kyllä / Ei )


VAR.SALDO KESKUSPALVELIMELTA

Kysyy parametrina annetun tuotteen var.saldon keskuspalvelimelta

VAR.SALDO KYSELY

Tekee tuotteelle varastosaldokyselyn

VARASTOKIRJAUS

Tekee varastokirjauksia (Kuorman tulo, Hävikki, Inventointi jne)

Parametrit
 • Tyyppi
 • Näytälomake ( Kyllä / Ei )
 • Tulosta varastokirjauskuitti  ( Kyllä / Ei )


VARASTOPAIKKA

Vaihtaa käytettävän varastopaikan

 • Varastopaikan numero


VARAUKSEN MAKSU

Kirppari-Kallen varausmaksun suorittava toiminto.

 • Tuotekoodi


VEIKKAUSPÄÄTENOUTO

Noutaa tiedot veikkauspääte jonosta. 

 • Kassa - johon pääte on kytketty


VEIKKAUSVOITTO

Veikkauspäätteen voitonmaksun suorittava toiminto.

VEROTON MYYNTI

Myy kuitin verottomana (myynti ulkomaille)

VEROVAIHTO

Vaihtaa tuoterivin verokantaa

Parametrit
 • Keittiöviesti
 • Verokannanvaihto vain tuoteriville  ( Kyllä / Ei ) - Oletuksena Ei


VÄLISUMMA

Välisumma / siirtosumma

Parametrit
 • Ryhmävalisumma ( Kyllä / Ei ) - Oletuksena Ei