Offline-kassa

Asiantuntijat
SKJ WKASSA / OFFLINE-TILAN KUVAUS

Sisällysluettelo


Toiminnon tarkoitus

Offline -kassa on tarkoitettu (hätä)tilanteisiin, joissa tarvitsee tallentaa tietoja paikallisesti (verkossa sijaitsevaan normaalikantaan ei saada yhteyttä tms). Offline-kassa toimii siis täysin itsenäisesti (pl. mahdolliset maksupäätetoiminnot, jotka vaativat yhteyden varmennuskeskukseen).

Käyttö

Offline-kassatoimintoihin siirtyminen

Tilanteessa, jossa joudutaan siirtymään offline-kassan käyttöön, suljetaan ensin normaali kassaohjelma ja sen jälkeen käynnistetään erillisestä pikakuvakkeesta offline-kassa.

Offline-tilassa kassan tilaikkunassa on teksti OFFLINE

Offline-tilasta siirtyminen online-tilaan

Kun vikatilanne on selvinnyt, suljetaan offline-kassaohjelma ja käynnistetään normaali kassaohjelma.

Offline-tilassa tapahtuneet myynnit siirtyvät online-puolelle siinä vaiheessa, kun online-kassa käynnistetään ensimmäisen kerran offline-tilan jälkeen.

Huomioitavaa

Kaikki normaalit maksutavat ovat sallittu, mutta offline-tila asettaa tiettyjä erityispiirteitä:

Laskumyynti

Myyntiä voi tehdä myös laskulle, mutta laskut muodostuvat vasta myynninpäivitysajossa, joten laskut tulostetaan jälkikäteen (ts. ’pikalasku kassalta’ ei ole mahdollinen offline-tilassa).

Tilimyynti

Tilimyyntiä voi tehdä, mutta saldotiedot eivät ole reaaliaikaisia eivätkä tästä syystä näy asiakaskuitilla. Tilimyyntitapahtumat päivittyvät tietokantaan myynninpäivitysajossa.

Maksupääte

Maksupäätetoiminnot vaativat EMV-ympäristössä yhteyden varmennuskeskukseen (lnternet-yhteys). Offline-tilanteita varten on hyvä olla tällainen varayhteys olemassa (esim GSM/GPRS/3G –ratkaisu).

Muuta

Erikoismaksutavat (palkkaveloitus, bonushyvitys tjms) eivät ole käytössä offline-tilassa.

Offline-kassan asennus

Oletukset

Seuraava ohje olettaa, että:

 • Kantanimi: SKJ
 • Offline-kannan nimi: OFFLINESKJ
 • Offline-kannan hakemisto: C:\WINSKJ\OFFLINESKJ


Huom!

 • Muuta tiedot oikeiksi ja omaan ympäristöösi vastaaviksi.
 • jos kannan nimi on kauppa niin offline-kannan nimi pitää olla offlinekauppa
 • Muutos tulee tehdä sekä ketju_offline.cmd että ketjun määrittelyihin

Palvelimella

 1. Lataa offlineupdate.zip
 2. Pura zip C:\WINSKJ -hakemistoon
 3. Käynnistä C:\WINSKJ\PSEXEC.EXE ja hyväksy käyttöehdot
 4. Avaa C:\WINSKJ\OFFLINEKASSAT.TXT ja muokkaa sitä niin että siellä on kassojen Windows-konenimet (päivitettävät kassat)
 5. Käynnistä KETJU.EXE /INI:KETJU_OFFLINE.INI ja tarkista asetuksista tietokantojen oikeat nimet
  • Lähde = Palvelimella näkyvän (online)tietokannan nimi
  • Kohde = Kassalle luodun offline-tietokannan nimi

Kassalla

 1. Huolehdi että serverillä on oikeus ajaa etäkomentoja kassalle psexec:llä.
  • vaatii että käyttäjätili jolla serveriltä luodaan yhteys kassalle on kassalla admin-oikeuksilla.
 2. Luo tietokantahakemisto offline-kannalle
 3. Luo tietokantayhteys offline-kannalle
 4. Kopioi palvelimelta tämänhetkiset tiedot
 5. Kopioi palvelimelta KETJU_OFFLINE.INI
 6. Poista mahdolliset Gateway Locator -tiedostot
  #Poista offline-hakemistosta mahdolliset kassan tositetiedostot (*.JOU, *.MTP)
 7. Luo työpöydälle pikakuvake offline-kassalle (mieluiten esimerkiksi OFFLINEKASSA -hakemistoon)
  • C:\WINSKJ\WKASSA.EXE OFFLINESKJ /KNR:%KASSA%
 8. Testaa OFFLINE-kassan toiminta

Esimerkki

esimerkin offlineexclude.txt tiedostoon laitetaan kopioinnista suodatettavien tiedostojen filtterit riveittäin tässä tapauksessa

offlineexclude.txt
*.MTP
*.JOUOFFLINEUPD.CMD esimerkki
REM VARMUUSKOPIOKANSIO AIKALEIMALLA

FOR /f %%a IN ('WMIC OS GET LocalDateTime ^| FIND "."') DO SET DTS=%%a
SET TIMESTAMP=%DTS:~0,8%_%DTS:~8,6%
SET backupkansio=%TEMP%\%TIMESTAMP%
mkdir %%backupkansio%%

CD\WINSKJ
XCOPY \\PALVELIN\WINSKJ\FILES\*.* C:\WINSKJ\OFFLINESKJ /S /C /D /Y /exclude:c:\winskj\offlineexclude.txt
XCOPY \\PALVELIN\WINSKJ\KETJU_OFFLINE.INI C:\WINSKJ /Y

REM VARMUUSKOPIOT TIEDOSTOISTA TALTEEN ENNEN POISTOA

XCOPY C:\WINSKJ\OFFLINESKJ\*.MTP %backupkansio% /Y
if errorlevel 0 (
  del /Q C:\WINSKJ\OFFLINESKJ\*.MTP
)

XCOPY C:\WINSKJ\OFFLINESKJ\*.JOU %backupkansio% /Y
if errorlevel 0 (
  del /Q C:\WINSKJ\OFFLINESKJ\*.JOU
)

XCOPY C:\WINSKJ\OFFLINESKJ\*.LOC %backupkansio% /Y
if errorlevel 0 (
  del /Q C:\WINSKJ\OFFLINESKJ\*.LOC
)

Tehtävän ajastus (palvelimella)

 • Ajasta päivitys esimerkiksi näin (ajastaa komennon joka päivä klo 22:00)

  schtasks /create /tn "OFFLINEUPDATE" /tr "C:\WINSKJ\KETJU.EXE /INI:C:\WINSKJ\KETJU_OFFLINE.INI /LÄHETYS" /sc daily /st 22:00:00
  
 • Testaa päivitys

  schtasks /run /tn "OFFLINEUPDATE"
  

Kyseinen komentojono ajaa ketjulähetyksen ja ketjulähetyksen sisällä toteutetaan (KETJU_OFFLINE.CMD:n avulla) ketjupaketin päivitys OFFLINEKASSAT.TXT:ssä mainituille koneille.Huom!

Windows10 ei aina päästä \\kone\c$ jakoon kiinni, seuraava rekisterimuutos auttaa:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ policies\system
 • Create a new key (Right click -> New -> choose “DWORD Value (32bit)”).
 • Name the key “LocalAccountTokenFilterPolicy” and give it the value of “1”.
 • Click OK.