Tuotteelle kytkettävät lisäpalvelut (vanhentunut)

Lisäpalveluominaisuudet mahdollistavat valinnaisten lisäpalveluiden myymisen verkkokaupassa tuotekohtaisesti, esimerkiksi elektroniikkakaupassa "Vanhan laitteen poisvienti".


Lisäpalveluista voi myös veloittaa taustaohjelmasta säädettävää lisähintaa, kuten kuvassa oikealla 19,00 €.


Tuotteelle voidaan aktivoida myös kaiverrus- / brodeerauspalvelu (linkki), jossa asiakas saa kirjoittaa haluamansa tekstin, joka sitten kaiverretaan tai brodeerataan tuotteeseen. 

Ohjeet

Lisäpalveluominaisuuden luominen

Luo taustaohjelmassa tuoteominaisuus joka kytkee lisäpalvelu ominaisuuden tuotteelle. Esim. "Lisäpalvelu"

Kyllä/Ei -ominaisuus:

 • Ota talteen ominaisuuden OminaisuusID

Valikko -ominaisuus:

 • Ota talteen ominaisuuden arvojen ArvoID:t

  • Saat ominaisuuden arvojen id:t selville käyttämällä alla olevaa kyselyä taustaohjelman export-työkalussa:

   Ominaisuuksien arvojen ID:t
   select arvot.ominaisuusid as OminaisuusID, omi.ominaisuusnimi as OminaisuusNimi, arvot.ominaisuusarvoid as ArvoID, arvot.selite as ArvoSelite from "OMINAISUUSARVOT" arvot
   inner join ominaisuudet omi on omi.ominaisuusid = arvot.ominaisuusid
   order by ominaisuusid

Lisäpalvelutuotteen luominen

Luo taustaohjelmassa haluamasi lisäpalvelutuotteet.

Esimerkiksi tuote nimellä “Laitteen asennus”. Tämä nimi näkyy verkkokaupassa lisäpalvelun nimenä. Tuoteryhmää ei tarvita. 

Ota talteen tuotteen tuotenumero.

Merkkaa Lisäpalvelutuotteelle haluamasi lisäpalvelusta perittävä hinta sekä aseta seuraavat ruksit:

 • Ei varastoseurantaa
 • Verkkokaupassa
 • Passiivinen (Lisätiedot-välilehdeltä)

Lisäpalveluominaisuuden kytkeminen aktiiviselle verkkokaupan tuotteelle

Määritä Lisäpalveluominaisuus sille tuotteelle jolle haluat sen käyttöön (ei äsken luodulle Lisäpalvelutuotteelle).

Jos teit Valikko-tyyppisen ominaisuuden, niin kytke myös oikea ominaisuuden arvo. Esim. Lisäpalvelu -> Poisto
Lisäpalvelu-ominaisuuden luominen                                 Ominaisuuksien arvojen ID -kysely Export-työkalussa     

  
Lisäpalvelutuotteen perustaminen                                                 Lisäpalvelun kytkeminen tuotteelle

  

Lisäpalvelun kytkeminen verkkokauppaan

Lisäpalvelun kytkeminen verkkokauppaan täytyy toistaiseksi suorittaa verkkokaupan ylläpitäjän toimesta. Ota siis yhteys tässä vaiheessa omaan verkkokaupan ylläpitäjääsi.

Ilmoita verkkokaupan ylläpitäjällesi seuraavat asiat:

 • Lisäpalveluominaisuuksien OminaisuusID:t
  • Mahdollisten ominaisuuksien arvojen ArvoID:t
 • Lisäpalvelutuotteiden tuotenumerot
 • Mitä lisäpalvelutuotteita haluat kytkeytyvän verkkokaupan tuotteelle kustakin lisäpalveluominaisuudesta (yksi tai useampi lisäpalvelutuote per lisäpalveluominaisuus)


Tukipalvelut -artikkeli


Voit ilmoittaa verkkokaupan ylläpitäjällesi esim. seuraavasti:

- Lisäpalveluominaisuuksien OminaisuusIDt ovat 7 ja 8
- Ominaisuuden 8 ArvoIDt on 12 ja 13
- Lisäpalvelutuotteiden tuotenumerot ovat 123456, 654321 ja 987654
- Haluan, että ominaisuudesta 7 kytkeytyy molemmat tuotteet 123456 sekä 654321 ja ominaisuudesta 8 kytkeytyy tuote 987654


Yleisiä huomioita

Lisäpalvelutuotteet voidaan rajata taustaohjelman verkkokaupan asiakasryhmien hallinnasta asiakasryhmän taakse siten että tiettyihin asiakasryhmiin kuuluvat asiakkaat eivät näe samoja kaiverrus- / lisäpalveluita.

Postinumerorajaus

Lisäpalvelujen yhteyteen voidaan kytkeä postinumerorajaukset niin, että tietyt lisäpalvelut toimivat vain tietyillä postinumeroalueilla. Kysy lisää verkkokaupan ylläpitäjältäsi.