Massatoimitustyökalu - tilauksien toimitus massa-ajona

Innovatiivinen työkalu, joka optimoi tilausten toimitusprosessin, vähentäen toimituksiin käytettyä työaikaa ja parantaen käyttökokemusta

 

 • Ajan säästö: Työkalulla voidaan toimittaa useampia valittuja toimittamattomia tilauksia kerralla.

 • Reilu toimitus: Useampaa tilausta toimittaessa, järjestelmä huomioi toimitusprosenttia laskiessa muiden valittujen tilausten varaukset / saldot

 • Käyttäjäystävällinen käyttöliittymä: Selkää ja värikoodattu näkymä on suunniteltu helppokäyttöisyyttä ja nopeaa oppimista silmällä pitäen.

 • Joustava tilausten hallinta: Tarjoaa monipuoliset toiminnot tilausten hallintaan ja käsittelyyn.

 • Automaattiset toiminnot: Tehosta toimitusprosessia automatisoimalla rutiinitehtäviä, kuten lähetteen valinta

  • Tilauksilta tulostuu tarvittavat lomakkeet ja lähetteet.

 

Miksi työkalu on tehty

 

 • Kasvavat tilausmäärät: Työmäärän lisääntyminen tilausmäärän kasvaessa voi aiheuttaa pullonkauloja toimitusprosessissa.

 • Aikaa vievä prosessi: Manuaalinen klikkailu ja useiden eri vaiheiden läpikäyminen hidastaa toimintaa ja lisää virheiden riskiä.

 • Monimutkaiset toiminnot: Jokaiselle tilauksen erillisten lähetteiden ja osoitekorttien tietojen syöttäminen vie arvokasta aikaa.

 • Tarve tehokkuudelle: On selvää, että prosessia voidaan virtaviivaistaa, jolloin voidaan käsitellä suuria tilausmääriä nopeasti ja virheettömästi.

 


Toimitustyökalun käyttöliittymä

 

 • Tilausten selailu ja valinta: Käyttäjät voivat selata tilauksia sivun alaosassa olevien navigointipainikkeiden avulla ja valita tilauksia yksitellen tai useampia kerralla.

 • Asiakas- ja tilaustiedot: Jokaisen tilauksen tiedot, kuten tilausnumero, asiakkaan nimi, toimitustapa ja paino, näkyvät riveittäin.

 • Toimitettavuuden seuranta: Tilausten toimitettavuusprosentti näkyy jokaisen tilauksen kohdalla, antaen tietoa varastosaldon riittävyydestä.

 • Nopeat toimintopainikkeet: Käyttöliittymän toimintopainikkeet ovat muokattavissa tarpeiden mukaan, jolloin tehokkuus saadaan maksimoitua

Selkeä ja värikoodattu näkymä on suunniteltu helppokäyttöisyyttä silmällä pitäen.

Käyttötapoja

 • Käyttöliittymästä voidaan rajata suoraan vain kaikki täysin toimitettavat tilaukset

 • Työkalu voidaan asettaa varaamaan tuotteet ensiksi tulleille tilauksille, jotta tilaukset toimitetaan aina reilusti

  • Huom. tavallisessa myyntitilaustoimituksessa toimitettavuus on 100% vaikka tilauksen tuotteet olisivat jo toisella tilauksella

 • Valitsemalla kaikki tilaukset ja painamalla toimita tilaukset, voidaan nyt toimittaa miten monta tilausta tahansa kerralla

Automatisoi eri myymälät

 


Muita toimintoja

 1. Koottu keräilylista

  1. Voidaan luoda halutuilla tiedoilla koottu keräilylista, jota voidaan käyttää apuna tilausten keräilyyn varastosta

 2. Usean eri tilauksen haku samaan aikaan

  1. Voidaan syöttää kaikkien jo keräiltyjen tilausten numerot, sekä toimittaa kaikki samaan aikaan

 3. Reaaliaikaisesti päivittyvä tilauslista

  1. Ohjelma päivittää tilaukset näkyviin automaattisesti

  2. Voidaan ottaa uudet tilaukset käsittelyyn välittömästi

 4. Tilauksen luku viivakoodista

  1. Voidaan hakea viivakoodilukijalla lähetteestä tilauksen numero, sekä toimittaa kätevästi

 5. Noutopisteiden tarkistus ja vaihto

  1. Noutopiste tarkistetaan ja voidaan vaihtaa käyttöliittymästä

 6. Tuotteiden pikakatselu

  1. Tilauksen tuotteet ja niiden varastoarvot voidaan tarkistaa käyttöliittymästä

 

 

Katso toimitustyökalun hinta