OEM ANSI -konversio / Ääkkösten korjaus

Mikäli WinSKJ:ssä näkyy tietokannasta luettavien arvojen ääkköset väärin, tulee rekisteriin lisätä tarvittavat merkinnät, jotta ääkkösen tulkkaus menee oikein.

Tähän käyttöön on saatavilla valmiina .reg -tiedosto, joka ajetaan sisään järjestelmän rekisteriin.

Lataa tiedosto http://tiedosto.skj.fi/Misc/oemansi.reg ja suorita se ja lisää sen sisältämät rekisterimerkinnät rekisteriin.

Testaa toiminta.

Mikäli tämä ei korjaa ääkkösiä koneellasi, niin ota yhteys järjestelmän ylläpitäjääsi.