Tuotteiden numerointiTuotenumeron muoto

Tuotenumero on pakollinen joka tuotteella. Tuotenumeron on oltava uniikki eli kahta samaa tuotenumeoa ei järjestelmässä voi olla.

Tuotenumero ei saa olla yli 17 merkkiä pitkä, eikä siinä saa käyttää erikoismerkkejä. Erikoismerkkeihin lukeutuu myös ääkköset.

Helpoiten ylläpidettävän ja toimintavarmimman lopputuloksen saa kun käyttää tuotenumeroissa vain numeroita.

Sallittuja merkkejä ovat tarpeen tullen myös ISOT kirjaimet ilman ääkkösiä, väliviiva ja alaviiva.

Seuraavat merkit ovat ehdottomasti kiellettyjä: / \ ; & ä ö å | + ,

Sekä Ketjuympäristössä piste (.)


Oma juokseva EAN-numerointi

Voit generoida tuotteen numeroksi oman juoksevan EAN-sarjan klikkaamalla Perustiedot-välilehdellä tuotteen Numero-kenttää hiiren oikealla ja valitsemalla "Perusta juokseva oma EAN".


Oma juokseva EAN-numerointi vaatii, että olet käynyt määrittämässä tuotteiden asetuksista oman EAN-alun.

Löydät tämän asetuksen taustaohjelman pääikkunan kautta Tiedosto → Asetukset → Tuotteet → Oma EAN -alku (kuva oikealla)

Voit määrittää tähän kenttään oman EAN-numerointisi ensimmäiset merkit. Voit käyttää tässä numeroita ja kirjaimia. Älä käytä ylempänä mainittuja kiellettyjä erikoismerkkejä.

EAN-standardi antaa määrityksiä tietyillä numeroilla alkaville EAN-koodeille. Tällaisia ovat hintaperusteiset 20, 21, 22 ja 28 sekä painoperusteiset 23, 24 ja 25-alkuiset EAN-koodit. Älä käytä näitä oman EAN-koodisi alussa, mikäli se ei ole tarkoituksenmukaista.


         

Tuotenumeron muutos

Mikäli yrität muuttaa tuotenumeron olemassa olevaan numeroon, järjestelmä estää sen ja antaa tästä ilmoituksen.

Muuten järjestelmä varmistaa: "Tuotteen numeroa on muutettu [vanha numero] → [uusi numero]. Haluatko varmasti muuttaa numeron?"


Tuotenumeron muutos ketjuympäristössä tulee tehdä ketjupalvelimelle, missä hallitaan tuotetietoja. Olisi hyvä että muutokset ajettaisiin samalla kaikkiin ketjuspisteisiin eikä niissä tapahtuisi tänä aikana muutoksia esim. saldojen osalta 


Tuotenumeroinnissa ei saa käyttää erikoismerkkejä. Erikoismerkkeihin lukeutuu myös ääkköset.

Helpoiten ylläpidettävän ja toimintavarmimman lopputuloksen saa kun käyttää tuotenumeroissa vain numeroita.

Sallittuja merkkejä ovat tarpeen tullen myös kirjaimet ilman ääkkösiä, piste (EI KETJUYMPÄRISTÖSSÄ), väliviiva ja alaviiva.

Seuraavat merkit ovat ehdottomasti kiellettyjä: / \ ; & ä ö å | +

Sekä Ketjuympäristössä piste (.)